Business Analytics School 2024

Τι θα μάθεις στο Business Analytics School :

01

Data Analytics , BI / BA

Θα μάθεις πώς να εφαρμόζεις στατιστικές μεθόδους, να κατανοείς τα διαγράμματα απόδοσης και να χρησιμοποιείς προβλεπτική ανάλυση σε δεδομένα επιχειρήσεων για να βελτιώνεις τη διοίκηση και την αποδοτικότητα των επιχειρηματικών διαδικασιών. Επίσης, θα αποκτήσεις ικανότητες στον τομέα της συλλογής δεδομένων, της ανάλυσης δεδομένων για εξαγωγή συμπερασμάτων και προβλέψεων, καθώς και της αναπαράστασης αποτελεσμάτων με βάση τις ανάγκες μιας επιχείρησης. Επιπλέον, θα εξερευνήσεις πώς να χρησιμοποιείς τα δεδομένα για να βελτιώσεις τη λήψη αποφάσεων στον επιχειρηματικό τομέα, προβλέποντας τις τάσεις της αγοράς και βελτιστοποιώντας τις επιχειρηματικές στρατηγικές.

Variables | Tables | Graphs

02

Storytelling | Power BI & Tableau

Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια στον χώρο της ανάλυσης είναι η αφήγηση των δεδομένων με τρόπο τέτοιο ώστε να πειστεί ο ακροατής για την αξία των ευρημάτων μας. Μέσα από τα μαθήματα στο Storytelling, μαθαίνετε πώς να παρουσιάζετε τα δεδομένα σας με ενδιαφέρον και επικοινωνιακό τρόπο, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το PBI (Power BI) και το Tableau, τα οποία είναι ηγέτες στον τομέα της διαδραστικής οπτικοποίησης δεδομένων.

03

Personalization of Learning through Projects

Στο Business Intelligence Bootcamp θα έχεις την ευκαιρία να δουλέψεις πάνω σε ένα ατομικό project που συνδυάζει όλα τα εργαλεία και τις δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Θα αναπτύξεις τις δεξιότητες να καθαρίζεις, να ενσωματώνεις και να διαμορφώνεις επιχειρησιακά δεδομένα, διασφαλίζοντας ότι είναι ακριβή, πλήρη και έτοιμα για ανάλυση. Αυτό παρέχει μια πλήρη εμπειρία του 'Business Intelligence Lifecycle', από τη συλλογή και καθαρισμό των δεδομένων, μέχρι την επεξεργασία, την οπτικοποίηση (Data Visualization), και την τελική παρουσίαση των ευρημάτων σε μορφή που να εξυπηρετεί τις επιχειρησιακές ανάγκες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, δεν θα αποκτήσεις μόνο θεωρητικές γνώσεις, αλλά και πρακτική εμπειρία και αυτοπεποίθηση στην εφαρμογή όλων των γνώσεων σε πολύπλοκα επιχειρησιακά προβλήματα δεδομένων.

Hard Skills

Tableau
Power BI
Excel

Tableau

Intuitive Interface

Το Tableau προσφέρει μια εύχρηστη διεπαφή σύρσης και απόθεσης που το καθιστά προσβάσιμο ακόμη και σε μη τεχνικούς χρήστες, επιτρέποντας την εύκολη διαχείριση και εξερεύνηση δεδομένων.

Real-time Data Analysis 

Με το Tableau, μπορείτε να συνδέεστε με ζωντανές πηγές δεδομένων για να λαμβάνετε διορατικές πληροφορίες στη στιγμή, κάτι κρίσιμο για την έγκαιρη λήψη αποφάσεων σε ένα δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Interactive Visualizations

Το Tableau δημιουργεί διαδραστικές και ελκυστικές οπτικοποιήσεις, παρέχοντας τη δυνατότητα εξατομικευμένης αναφοράς και ανάλυσης που μπορεί να μοιραστεί εύκολα με συνεργάτες ή πελάτες.

Power BI

Data Integration

Το Power BI επιτρέπει την ολοκλήρωση πολλαπλών πηγών δεδομένων, διευκολύνοντας τη συγκέντρωση και την ανάλυση πληροφοριών από διαφορετικά συστήματα σε ένα ενιαίο περιβάλλον.

Custom Reports

Με το Power BI, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν προσαρμοσμένες αναφορές με διαδραστικά στοιχεία και να τις μοιραστούν εύκολα με την ομάδα ή το ευρύτερο κοινό.

Advanced Analytics

Το Power BI παρέχει προχωρημένα εργαλεία αναλυτικής για τη διεξαγωγή βαθιάς ανάλυσης δεδομένων, όπως μηχανική μάθηση και AI, βοηθώντας τους χρήστες να εξάγουν πολύτιμα ευρήματα και να προβλέπουν τάσεις.

Excel

Pivot Tables

Τα pivot tables στο Excel επιτρέπουν την γρήγορη ανάλυση και αναδιάταξη μεγάλων σετ δεδομένων, παρέχοντας την δυνατότητα να ξεχωρίσετε τις σημαντικές τάσεις και τα μοτίβα που είναι κρίσιμα στο Business Intelligence.

Data Consolidation Functions

Με την χρήση λειτουργιών όπως VLOOKUP, INDEX-MATCH, και οι ενσωματωμένες δυνατότητες Power Query, το Excel ενισχύει την διαχείριση και συγχώνευση δεδομένων από πολλαπλές πηγές, πράγμα ουσιώδες για την ανάπτυξη ενσωματωμένων BI λύσεων.

Data Visualization Tools

Οι εκτεταμένες δυνατότητες οπτικοποίησης στο Excel, όπως γραφήματα, θερμικοί χάρτες και σύνθετα διαγράμματα, παρέχουν μια ισχυρή πλατφόρμα για την απεικόνιση των δεδομένων και την επίτευξη διαυγέστερης ερμηνείας στο πεδίο του Business Intelligence.

ΓΙΑΤΙ WORKEARLY

Το Workearly δεν ακολουθεί την παραδοσιακή προσέγγιση των σεμιναρίων, αλλά αντιθέτως, υιοθετεί μια καινοτόμα προσέγγιση που ονομάζεται "Learning with Gamification".  Αυτό φέρνει νέα δυναμική στην εκπαίδευση, καλλιεργώντας ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη συμμετοχή, τον ανταγωνισμό, και την ανεμπόδιστη προοδευτική μάθηση.

Αληθινά Σενάρια με στοιχεία παιχνιδιού

Η διαδικασία της μάθησης γίνεται πιο ελκυστική όταν συνοδεύεται από στοιχεία παιχνιδιού. Οι εκπαιδευόμενοι βιώνουν τη χαρά της επίλυσης προβλημάτων και της ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων με μια δόση διασκέδασης. Το Data Analyst Bootcamp εστιάζει στην πρακτική εφαρμογή της θεωρίας. xρησιμοποιώντας πραγματικά datasets και αληθινά σενάρια.

Κίνητρο
για Πρόοδο 

Μέσω του "Learning with Gamification", οι εκπαιδευόμενοι βρίσκονται σε συνεχή ανταγωνιστικό πνεύμα με τους εαυτούς τους ή μεταξύ τους. Οι πόντοι, τα επίπεδα, και οι επιβραβεύσεις αναδεικνύουν την πρόοδο τους, παρέχοντας κίνητρο για συνεχή βελτίωση. 

Κοινωνική Δικτύωση

Η διασύνδεση μεταξύ των συμμετεχόντων ενθαρρύνεται μέσω  του Linkedin. Η δημιουργία κοινοτήτας μαθητών που ανταλλάσσουν ιδέες και συνεργάζονται είναι το μέλλον στην εκπαίδευση.

Ανακαλύψτε την πλατφόρμα μας :

Write your awesome label here.

Digital Badge & Networking

Write your awesome label here.

Founders

Συχνές Ερωτήσεις

1. Τι είναι τα Data Analytics;

Τα Data Analytics είναι η διαδικασία της συλλογής, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Χρησιμοποιώντας τα Data Analytics, οι επιχειρήσεις μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τους πελάτες τους, να εντοπίσουν τάσεις και μοτίβα και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους.

2. Γιατί είναι σημαντικά τα Data Analytics;

Τα Data Analytics είναι σημαντικά για τις επιχειρήσεις γιατί τους επιτρέπουν να:

  • Κατανοήσουν καλύτερα τους πελάτες τους και τις ανάγκες τους
  • Εντοπίσουν τάσεις και μοτίβα που μπορούν να οδηγήσουν σε νέες ευκαιρίες
  • Βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες τους και να μειώσουν τα κόστη
  • Λάβουν καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις

3. Πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα Data Analytics στον τομέα του Business Intelligence;

Ανάλυση Απόδοσης Επιχείρησης: Μέσω της ανάλυσης πωλήσεων, εξόδων και άλλων κλειδί μετρήσεων για την κατανόηση των τάσεων και τη βελτίωση της απόδοσης.

Ενημέρωση Αποφάσεων: Παροχή εμπεριστατωμένων στοιχείων για την υποστήριξη στρατηγικών και λειτουργικών αποφάσεων.

4. Τι μέλλον έχει ο κλάδος;

Ο κλάδος του Business Intelligence (BI) αναμένεται να συνεχίσει να ανθεί και να εξελίσσεται. Η ζήτηση για διορατική ανάλυση δεδομένων και εξυπνότερη λήψη αποφάσεων με βάση αυτά είναι μεγαλύτερη από ποτέ και παρακάτω συνοψίζονται μερικές από τις τάσεις που αναμένεται να διαμορφώσουν το μέλλον του BI:

Διασύνδεση Δεδομένων: Η ολοκλήρωση δεδομένων από πολυάριθμες πηγές και πλατφόρμες θα γίνει πιο διαδεδομένη, με σκοπό την παροχή πιο σφαιρικών και ολοκληρωμένων αναλύσεων.

Δημοκρατικοποίηση της Ανάλυσης Δεδομένων: Η πρόσβαση στην ανάλυση δεδομένων θα γίνει πιο ευρύτερα διαθέσιμη σε μη-τεχνικούς χρήστες, μέσω της ανάπτυξης πιο φιλικών προς τον χρήστη BI πλατφορμών.