Όροι Πληρωμής & Υπηρεσίας

Ισχύουν οι όροι που έχετε αποδεχθεί κατά την αγορά των προγραμμάτων/courses, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του workearly.gr.