HR Bootcamp

Ένας οδηγός που μπορεί να απαντήσει σε όλες σου τις ερωτήσεις!
Empty space, drag to resize

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01

Σχετικά με εμάς

Μια σύντομη αναφορά στην νοοτροπία μας όσον αφορά την πλατφόρμα και το υλικό μας.

02

Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναφορά στα κύρια εργαλείας και τεχνολογίες που θα μας απασχολήσουν κατά την διάρκεια του προγράμματος.

03

Επικοινωνία & Υποστήριξη

Πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους επικοινωνίας, τα deadlines και τις προσωπικές συνεδρίες.

04

Career Coaching & Πιστοποίηση

Πληροφορίες σχετικά με το badge, την πιστοποίηση, καθώς και την υποστήριξη που θα λάβεις από το τμήμα HR μας.

05

Hiring Partners

Πληροφορίες σχετικά με τους hiring partners του προγράμματος.
Empty space, drag to resize

Γιατί ξεχωρίζουμε;

 • Λεπτομερές Υλικό
 • Πρακτικά Παραδείγματα και Ασκήσεις
 • Live Υποστήριξη μέσω Chat
 • Προσωπικές Συνεδρίες
 • Διαμόρφωση Βιογραφικού & LinkedIn
 • Career Coaching
Write your awesome label here.
Empty space, drag to resize

Ανακάλυψε την Πλατφόρμα μας :

Write your awesome label here.
Empty space, drag to resize

Κύριες Ενότητες

Παρακάτω βρίσκονται όλες οι κύριες ενότητες που περιέχονται στο πρόγραμμα.

Empty space, drag to resize
HR Strategy
Learning & Development
HR Management
HR Metrics
HR Analytics and Data-Driven Decision Making
HR Administration and Development
Leadership and Management Development
AI & Chat GPT for HR
Talent Acquisition & Recruitment
Empty space, drag to resize
Στόχοι & Πλεονεκτήματα

Οι επαγγελματίες που ασχολούνται με το Learning & Development είναι επιφορτισμένοι με την εκπαίδευση του προσωπικού και την ανάπτυξή του. Εδώ θα μελετήσουμε τους στόχους και τα πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης στης επιχειρήσης. Σημειώνονται επίσης και τα λάθη προς αποφυγή.

Μέθοδοι

Η τεχνολογία είναι πολύ σημαντικό εργαλείο ακόμα και για την εκπαίδευση. Συνεπώς, ανάλογα με τις ανάγκες μας, θα μάθουμε τι είδους ψηφιακές λύσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατά την εκπαίδευση.

Σχεδιασμός & Χρηματοδότηση

Ο προσεκτικός σχεδιασμός της εκπαίδευσης παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην αποτελεσματικότητά της. Επομένως, θα δούμε βήμα-βήμα τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να φτιάξουμε το πλάνο της εκπαίδευσης. Δεν θα παραλείψουμε, επιπλέον, το κομμάτι της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης λόγω της βαρύτητας που έχει ως προς την υλοποίησή της.

Empty space, drag to resize
Empty space, drag to resize
HR Analytics & Reporting

Θα μελετήσουμε τη διαδικασία του Reporting και πώς μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί στο HR. Επιπλέον, θα γνωρίσουμε τα HR Analytics και θα συζητήσουμε τις βασικές διαφορές τους με τα HR Metrics. 

Empty space, drag to resize
Empty space, drag to resize
Η πρόοδος των εταιρειών εξαρτάται από την ποιότητα των επαγγελματιών που τις συναπαρτίζουν. Έτσι, η στελέχωση του κατάλληλου προσωπικού διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μιας εταιρείας. Σε αυτό το πλαίσιο, το Recruitment & Talent Acquisition διαδραματίζει σημαντικό ρόλο καθώς είναι υπεύθυνο για την εύρεση, την προσέλκυση και την πρόσληψη νέων υπαλλήλων, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών και των στρατηγικών στόχων της εταιρείας από πλευράς διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
Empty space, drag to resize
Recruiting & Talent Acquisition

Θα αναλύσουμε τον σκελετό όλης τη διαδικασίας του Recruitment από την αρχή έως και το τέλος, με αναλυτική περιγραφή κάθε βήματος, στο οποίο οφείλει να προβεί ένας Recruiter για να αναζητήσει, να αξιολογήσει και να επιλέξει τον ιδανικό υποψήφιο.

Job Description

Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία για την αποτελεσματικότητα μιας διαδικασίας Recruiting, είναι η κατάρτιση ενός σαφούς, περιεκτικού και ορθού Job Description για έναν ρόλο που αναζητάμε. Μια σωστή περιγραφή θέσης, στην ουσία αντανακλά στην ορθή λειτουργία μιας εταιρείας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα δούμε τη σημασία της περιγραφής θέσης εργασίας, καθώς και τα βήματα τη δημιουργίας, δημοσίευσης και προώθησης του job description αλλά και πρακτικές δυσκολίες που συναντιόνται και tips για να τις ξεπεράσουμε.

Onboarding

Θα δούμε όλα τα βήματα που χρειάζονται για ένα αποτελεσματικό onboarding, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο οι HR Professionals διασφαλίζουν την ομαλή προσαρμογή των νεο-εισερχόμενων υπαλλήλων και την εξοικείωση με την Κουλτούρα και τις Πολιτικές και Διαδικασίες κάθε εταιρείας.

Empty space, drag to resize
Empty space, drag to resize
Αυτή η ενότητα αναδεικνύει την κρίσιμη σημασία της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στην επιτυχία κάθε επιχείρησης. Εξετάζουμε τον ρόλο και τη θέση του HR Management στο οργανόγραμμα της επιχείρησης, την κουλτούρα που το χαρακτηρίζει, καθώς και τους βασικούς πυλώνες που εγγυώνται την αποτελεσματικότητά του. Παράλληλα, αναλύουμε τις αρμοδιότητες ενός HR Manager και τα οφέλη αλλά και τις προκλήσεις της θέσης αυτής.
Empty space, drag to resize
Ρόλος και θέση στο οργανόγραμμα

Πώς το HR Management ενσωματώνεται στρατηγικά στη δομή μιας επιχείρησης για να ενισχύσει τη λειτουργικότητα και την παραγωγικότητα.

Κουλτούρα και βασικοί πυλώνες

Καθώς η φιλοσοφία και η κουλτούρα μιας εταιρείας διαμορφώνονται από το HR Management, θα διερευνήσουμε τις θεμελιώδεις αρχές που το διέπουν.

Αρμοδιότητες και αντιμετώπιση προκλήσεων

Θα γνωρίσουμε τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ένας HR Manager, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ρόλου αυτού, καθώς και τη συμβολή του στο well-being μιας επιχείρησης.

Empty space, drag to resize
Empty space, drag to resize
Εισαγωγή στα HR Metrics

Το εκπαιδευτικό μας πλάνο περιλαμβάνει μια πρώτη γνωριμία με τα HR Metrics, ώστε να κατανοήσουμε τη λογική πίσω από τη χρήση τους και τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρουν τόσο σε ένα Τμήμα HR, όσο και σε έναν οργανισμό συνολικά. Θα δούμε tips για την πρακτική επιλογή και εφαρμογή τους.

HR Metrics ανά Ειδικότητα

Τα HR Metrics μπορούν να εφαρμοστούν για να εξάγουν πολύτιμα στοιχεία για όλους τους τομείς ενός Τμήματος HR, όπως στην Ικανοποίηση, την Εκπαίδευση και Ανάπτυξη, την Πρόσληψη, την Απόδοση, τη Σύνθεση του Τμήματος και σε Δημογραφικά Στοιχεία των εργαζομένων. Θα δούμε αναλυτικά τις πιο συνηθισμένες και χρησιμοποιημένες κατηγορίες και είδη Δεικτών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τους υπολογίσουμε.

KPIs

Θα γνωρίσουμε μια ειδική κατηγορία HR Metrics, τα Key Performance Indicators και τις βασικές διαφορές τους που τα διακρίνουν από τα Metrics

Empty space, drag to resize
Empty space, drag to resize
Η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται πλέον όλο και περισσότερο σε ποικίλους κλάδους και τομείς, προσφέροντας σημαντικά οφέλη. Ειδικότερα, στον κλάδο του HR, το ChatGPT, ως ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να υποστηρίξει και να διευκολύνει σημαντικά το workload με διάφορους τρόπους, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των εργασιών ενός HR Professional.  
Empty space, drag to resize
Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Θα ανακαλύψουμε τις διαφορές μεταξύ digitization - digitalization - digital transformation. Θα μάθουμε ποια οφέλη προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, καθώς και ποιους κινδύνους ελλοχεύει.

Εισαγωγή στο AI & Οδηγίες Χρήσης ChatGPT

Το εκπαιδευτικό μας πλάνο περιλαμβάνει μια πρώτη γνωριμία με την Τεχνητή Νοημοσύνη, τους τομείς εφαρμογής της, καθώς και το προηγμένο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης ChatGPT, τον τρόπο λειτουργίας του, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Θα δούμε επίσης Θα δούμε αναλυτικές οδηγίες και κατευθύνσεις για την εγγραφή μας στο σύστημα, tips και συμβουλές και περιορισμούς για την ορθή χρήση του από έναν HR Professional.

Η χρήση του ChatGPT στο HR

Θα δούμε αναλυτικά πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ChatGPT στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού (HR), εξετάζοντας πιθανές εφαρμογές όπως η αυτοματοποίηση διαδικασιών επιλογής προσωπικού, η βελτίωση της επικοινωνίας με υποψήφιους και υπαλλήλους και η παροχή αναλυτικών απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις που αφορούν την καριέρα και τις πολιτικές της εταιρείας. 

Empty space, drag to resize
Empty space, drag to resize
Οργάνωση & Σχεδιασμός

Θα μελετήσουμε διαφορετικές θεωρίες και στρατηγικές, προκειμένου να θέσουμε υπόψιν όλες τις διαθέσιμες μεθόδους, τις οποίες κάθε συμμετέχων μπορεί να αξιοποιήσει κατά το δοκούν. Η πραγμάτωση της ηγεσίας δεν είναι μία ενέργεια, αλλά μία διαδικασία που αποτελείται από βήματα και απαιτεί μεθόδευση και οργάνωση. Για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, η προτεραιοποίηση των βημάτων διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο.

Ηγεσία σε Remote Ομάδες

Η εξ αποστάσεως εργασία αποτελεί μία σημαντική αλλαγή που καθιστά την αποστολή ενός ηγέτη σημαντική πρόκληση. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της remote εργασίας μπορούν να διαφοροποιήσουν καταλυτικά την προσέγγιση της ηγεσίας. 

Ηγεσία & Agile 

Η Ηγεσία μπορεί να πραγματώνεται με τη βοήθεια του Agile! Τo Agile είναι ένας ευέλικτος τρόπος διοίκησης των ομάδων, ο οποίος μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην αποτελεσματική ηγεσία. Τα μέλη της ομάδας αισθάνονται ότι οφείλουν να συντονιστούν με τους εταιρικούς στόχους ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν προσωπικά και ατομικά. 

Empty space, drag to resize
Empty space, drag to resize
Καριέρα στο HR


Περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές καριέρας στο χώρο και τις δυνατότητες που προσφέρονται.

Κύκλος του HR 


Περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το τι είναι, από τι αποτελείται, πώς διαμορφώνεται και ποιες είναι οι προκλήσεις σήμερα, καθώς και μια ανασκόπηση στον κύκλο του HR.

Δομή και Αρμοδιότητες ενός Τμήματος HR 

Περιλαμβάνει τη δομή και τις αρμοδιότητες, διάφορα μοντέλα που υιοθετούν οι επιχειρήσεις, τίτλους θέσεων HR, καθώς και τις διαφοροποιήσεις των ρόλων που συναντάμε στο HR.

Empty space, drag to resize
Empty space, drag to resize
Ρόλος & Θέση στο Οργανόγραμμα

Πώς το HR Management ενσωματώνεται στρατηγικά στη δομή μιας επιχείρησης για να ενισχύσει τη λειτουργικότητα και την παραγωγικότητα.

Empty space, drag to resize

Τρόποι Επικοινωνίας


Η επικοινωνία θα πραγματοποιείται μέσω Email & Discord.

Το Discord είναι μια δημοφιλής πλατφόρμα επικοινωνίας. 

Χρησιμοποιείται για συνεργασία, κοινωνική δικτύωση και κοινότητες με βάση κοινά ενδιαφέροντα.

Στο παρακάτω μας video θα συμπεριλάβουμε ένα παράδειγμα όπου μπορείς να δεις οπτικά πώς επικοινωνούμε μέσα απο την δημιουργία του private channel μας στο Discord.

Write your awesome label here.
Empty space, drag to resize


Σχετικά με τα 1-on-1 Sessions

Τι είναι τα 1 on 1 Sessions;
 

Πρόκειται για τις online συναντήσεις που πραγματοποιούνται ανάμεσα σε εσένα και έναν από τους εκπαιδευτές μας.
Πόση διάρκεια έχουν;

Κάθε session έχει κατά βάση
μέγιστη διάρκεια 
45 λεπτών.

Ποια πλατφόρμα χρησιμοποιείται;

Όλα τα sessions πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας Google Meet.

Δεν απαιτείται δημιουργία λογαριασμού.

Πότε πραγματοποιούνται οι συγκεκριμένες συναντήσεις; 

Κατά βάση πραγματοποιείται ένα session αφού ολοκληρώσεις κάθε κύρια ενότητα.

Πως προγραμματίζω
ένα 1-on-1 session;

Υπάρχει κατάλληλη καθοδήγηση μέσω του υλικού, δεν χρειάζεται να σε ανησυχεί.
 

Εναλλακτικά μπορείς να επικοινωνήσεις απευθείας μαζί μας
μέσω chat/email 
για να σε κατευθύνουμε κατάλληλα.

Μπορώ να προγραμματίσω επιπλέον sessions;

Φυσικά!  Έχεις την δυνατότητα να προγραμματήσεις επιπλέον sessions υποστήριξης για επίλυση αποριών ή επίλυση τεχνικών προβλημάτων.
Empty space, drag to resize

Career Coaching

Πώς θα σε βοηθήσει το τμήμα HR/Recruiting;


Αισθάνεσαι ότι έχει έρθει η ώρα για αλλαγή στην εργασία σου 💼 ή αναζητάς κάτι καινούργιο 🌟 και συναρπαστικό

Μέρος του προγράμματος μας αποτελεί νας σε βοηθήσουμε να ετοιμαστείς αποτελεσματικά 🛠️ για τις επερχόμενες συνεντεύξεις 🗂️ και να κάνεις τα πρώτα σου βήματα για μια επιτυχημένη καριέρα στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων.

Empty space, drag to resize
 • Βιογραφικό
 • Θα δούμε το βιογραφικό σου με λεπτομέρεια, εστιάζοντας στην εμπειρία, τις δεξιότητες και τις επιτεύξεις σου.
  Ενώ επιπλέον, θα σου κάνουμε προτάσεις για διάφορες βελτιώσεις που θα μπορούσες να κάνεις σε αυτό.
 • LinkedIn Προφίλ
 • Θα ασχοληθούμε επίσης με το προφίλ σου στο LinkedIn, το οποίο είναι ένα επιπλέον σημαντικό εργαλείο.
  Θα δούμε πώς να το βελτιώσεις
   για να τραβήξεις την προσοχή των εργοδοτών.
 • Mock Interview
 • Θα διεξαγάγουμε μια εικονική συνεδρία συνέντευξης για να σε καθοδηγήσουμε σε μια πραγματική διαδικασία συνέντευξης.
 • Χρήσιμες Συμβουλές
 • Θα λάβεις χρήσιμες συμβουλές για το πώς να παρουσιάσεις τον εαυτό σου, δίνοντας έμφαση στα σημεία, ώστε να αναζητήσεις ρόλους που ταιριάζουν στις δεξιότητές και τα ενδιαφέροντά σου.

Τι θα λάβεις με την
Ολοκλήρωση του Προγράμματος;

 • Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης

  🌐 Η πιστοποίηση των Reatcode και Workearly αναγνωρίζονται επίσης σε πολλές χώρες, μαζί με την Ελλάδα και την Κύπρο 🌍, οπότε αν αναζητήσεις νέες ευκαιρίες εντός ή εκτός συνόρων, θα έχεις ένα μεγάλο πλεονέκτημα! • Badge/Σήμα Παγκόσμιας Ισχύς

  Πρόκειται για ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο σήμα/badge, το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιείς στο βιογραφικό σου, να το μοιραστείς μέσω του Linkedin και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ώστε να υπάρχει πλήρη προβολή σε εταιρείες και υπεύθυνους προσλήψεων!

Hiring Partners

Οι Hiring Partners του προγράμματος έρχονται σε επαφή με τους συμμετέχοντες ατομικά, με στόχο την επιλογή των υποψηφίων που ταιριάζουν καλύτερα στις διαθέσιμες θέσεις εργασίαςΈχεις κάποια απορία σχετικά με το πρόγραμμα;

#Ρώτησε το τεχνικό μας τμήμα!| #Είμαστε εδώ για σένα! | #Απευθείας επικοινωνία μέσω email!

Πατώντας στο παρακάτω κουμπί,
μπορείς να μας στείλεις οποιοδήποτε ερώτημα σου
 απευθείας στο αρμόδιο τμήμα, το οποίο θα σου απαντήσει μέσω email.
Empty space, drag to resize