Football Analytics Bootcamp 2024

Τι θα μάθεις στο Football Analytics Bootcamp:

01

Data Analytics | Excel

Στον κόσμο της ποδοσφαιρικής ανάλυσης δεδομένων, το Microsoft Excel αποτελεί ένα ακόμη ισχυρό εργαλείο. Η ευελιξία και η ευκολία χρήσης του καθιστούν ιδανικό για την οργάνωση, την επεξεργασία και την ανάλυση ποδοσφαιρικών δεδομένων. Στο πλαίσιο του Football Data Analyst Bootcamp, θα εξοικειωθείς με τις δυνατότητες του Excel για τη δημιουργία εκτενών πινάκων, την εκτέλεση υπολογισμών και τη δημιουργία γραφικών αναπαραστάσεων των ποδοσφαιρικών στατιστικών.
Η χρήση του Excel στον τομέα της ποδοσφαιρικής ανάλυσης επιτρέπει την οργανωμένη διαχείριση των δεδομένων, την εξαγωγή σημαντικών εργαλείων και τη δημιουργία αναφορών που στηρίζουν τη λήψη αποφάσεων στον τομέα του ποδοσφαίρου.

Variables | Tables | Graphs

02

Storytelling | Power BI & Tableau

Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια στον χώρο της ποδοσφαιρικής ανάλυσης είναι η αφήγηση των δεδομένων με τρόπο τέτοιο ώστε να πείσει το επιτελείο της ομάδας για την αξία των ευρημάτων μας. Μέσα από τις δεξιότητες που αποκτάμε στο Storytelling, μαθαίνουμε πώς να παρουσιάζουμε τα ποδοσφαιρικά δεδομένα με ενδιαφέρον και επικοινωνιακό τρόπο, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το PBI (Power BI) και το Tableau, τα οποία είναι ηγέτες στον τομέα της διαδραστικής οπτικοποίησης ποδοσφαιρικών δεδομένων.

03

Personalization of Learning through Projects

Στο Football Analytics Bootcamp, θα έχεις την ευκαιρία να δουλέψεις σε ένα ατομικό project που συνδυάζει όλα τα εργαλεία και τις δεξιότητες που έχεις αποκτήσει καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Αυτό παρέχει μια πλήρη εμπειρία του 'Football Analytics Lifecycle', από τη συλλογή και τον καθαρισμό των δεδομένων, μέχρι την ανάλυση, την οπτικοποίηση και την τελική παρουσίαση των ευρημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα αποκτήσεις μόνο θεωρητικές γνώσεις, αλλά και πρακτική εμπειρία και αυτοπεποίθηση στην εφαρμογή όλων των γνώσεων σε πολύπλοκα προβλήματα δεδομένων.

Hard Skills

Tableau
Power BI
Excel

Tableau

Advanced Visualization & Interactivity

Το Tableau επιτρέπει στα Sports Analytics τη δημιουργία προηγμένων και διαδραστικών οπτικών αναπαραστάσεων δεδομένων, βοηθώντας στην εύκολη ανάλυση και ερμηνεία των αθλητικών επιδόσεων και στατιστικών.

Data Merging

Με το Tableau, η ενσωμάτωση και συγχώνευση δεδομένων από διάφορες πηγές γίνεται απλή και αποτελεσματική, κρίσιμος παράγοντας για την ολοκληρωμένη ανάλυση στα Sports Analytics.

Ευελιξία στην Προσαρμογή Αναφορών

Το Tableau παρέχει την ευελιξία να προσαρμόσεις τις αναφορές και τα διαγράμματα σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες της ανάλυσης στα Sports Analytics, επιτρέποντας μια πιο στοχευμένη και ενημερωτική προσέγγιση.

Power BI

Διαδραστική Οπτικοποίηση Δεδομένων

Στα Sports Analytics, το Power BI προσφέρει δυνατότητες για διαδραστική οπτικοποίηση δεδομένων, επιτρέποντας την εύκολη ανάλυση και κατανόηση των αθλητικών στατιστικών και τάσεων μέσω πολύπλοκων γραφημάτων και διαγραμμάτων.

Ενσωμάτωση και Συγχρονισμός Δεδομένων

Το Power BI διευκολύνει την ενσωμάτωση δεδομένων από πολλαπλές πηγές, σημαντικό χαρακτηριστικό για τα Sports Analytics, επιτρέποντας την απρόσκοπτη συγχρονισμό και ανάλυση δεδομένων από διάφορες αθλητικές πλατφόρμες.

Εύκολη Κατανόηση και Παρουσίαση Δεδομένων

Με το Power BI, η παρουσίαση αθλητικών δεδομένων γίνεται πιο κατανοητή και αποτελεσματική, καθώς προσφέρει εργαλεία για τη δημιουργία ενημερωτικών και αισθητικά ελκυστικών αναφορών και διαγραμμάτων.

Excel

Βασική Ανάλυση και Επεξεργασία Δεδομένων

Το Excel είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τη βασική ανάλυση και επεξεργασία αθλητικών δεδομένων, προσφέροντας απλές λειτουργίες όπως ταξινόμηση, φιλτράρισμα και απλές στατιστικές αναλύσεις.

Εύκολη Οπτικοποίηση

Στα Sports Analytics, το Excel διευκολύνει την οπτικοποίηση των δεδομένων με τη δημιουργία βασικών διαγραμμάτων και γραφημάτων, βοηθώντας στην κατανόηση και παρουσίαση των στατιστικών.

Προσβασιμότητα

Το Excel χαρακτηρίζεται από την ευρεία διαθεσιμότητα και προσβασιμότητά του, καθιστώντας το ένα βασικό εργαλείο για τους αναλυτές στον τομέα των Sports Analytics, ειδικά για τις αρχικές φάσεις της ανάλυσης δεδομένων.

ΓΙΑΤΙ WORKEARLY

Το Workearly δεν ακολουθεί την παραδοσιακή προσέγγιση των σεμιναρίων, αλλά αντιθέτως, υιοθετεί μια καινοτόμα προσέγγιση που ονομάζεται "Learning with Gamification".  Αυτό φέρνει νέα δυναμική στην εκπαίδευση, καλλιεργώντας ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη συμμετοχή, τον ανταγωνισμό, και την ανεμπόδιστη προοδευτική μάθηση.

Αληθινά Σενάρια με στοιχεία παιχνιδιού

Η διαδικασία της μάθησης γίνεται πιο ελκυστική όταν συνοδεύεται από στοιχεία παιχνιδιού. Οι εκπαιδευόμενοι βιώνουν τη χαρά της επίλυσης προβλημάτων και της ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων με μια δόση διασκέδασης. Το Data Analyst Bootcamp εστιάζει στην πρακτική εφαρμογή της θεωρίας. xρησιμοποιώντας πραγματικά datasets και αληθινά σενάρια.

Κίνητρο
για Πρόοδο 

Μέσω του "Learning with Gamification", οι εκπαιδευόμενοι βρίσκονται σε συνεχή ανταγωνιστικό πνεύμα με τους εαυτούς τους ή μεταξύ τους. Οι πόντοι, τα επίπεδα, και οι επιβραβεύσεις αναδεικνύουν την πρόοδο τους, παρέχοντας κίνητρο για συνεχή βελτίωση. 

Κοινωνική Δικτύωση

Η διασύνδεση μεταξύ των συμμετεχόντων ενθαρρύνεται μέσω  του Linkedin. Η δημιουργία κοινοτήτας μαθητών που ανταλλάσσουν ιδέες και συνεργάζονται είναι το μέλλον στην εκπαίδευση.

Ανακαλύψτε την πλατφόρμα μας :

Write your awesome label here.

Digital Badge & Networking

Write your awesome label here.

Founders

Συχνές Ερωτήσεις

1. Τι είναι τα Sports Analytics;

Τα Sports Analytics αναφέρονται στη χρήση δεδομένων και αναλυτικών τεχνικών για την ανάλυση και τη βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων, της στρατηγικής των ομάδων και της υγείας των αθλητών.

2. Ποια είναι τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιούνται στα Sports Analytics;

Κύρια εργαλεία περιλαμβάνουν λογισμικό για στατιστική ανάλυση όπως το R και το Python, προγράμματα οπτικοποίησης δεδομένων όπως το Tableau και το Power BI, καθώς και εξειδικευμένα συστήματα παρακολούθησης αθλητικής απόδοσης.

3. Πώς τα Sports Analytics μπορούν να βελτιώσουν την αθλητική απόδοση;

Τα Sports Analytics βοηθούν στη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης μέσω της ανάλυσης των αθλητικών επιδόσεων, της αναγνώρισης περιοχών για βελτίωση, της πρόβλεψης και πρόληψης τραυματισμών, και της ανάπτυξης πιο αποτελεσματικών στρατηγικών προπόνησης.

4. Πώς ενσωματώνονται τα Sports Analytics στις αθλητικές ομάδες και τους οργανισμούς;

Οι αθλητικές ομάδες και οργανισμοί ενσωματώνουν τα Sports Analytics στις διαδικασίες τους μέσω της συλλογής δεδομένων από αγώνες και προπονήσεις, της ανάλυσης αυτών των δεδομένων για στρατηγική και τακτική ανάπτυξη, και της χρήσης των ευρημάτων για να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις και τις βελτιώσεις