Digital Marketing Analytics Bootcamp 2024

Τι θα μάθεις στο Digital Marketing Analytics Bootcamp :

01

Data Analytics , Marketing

Θα μάθεις πώς να εφαρμόζεις στατιστικές μεθόδους, να κατανοείς τα διαγράμματα απόδοσης και να χρησιμοποιείς προβλεπτική ανάλυση σε δεδομένα μάρκετινγκ για να βελτιώνεις τις εκστρατείες και τις στρατηγικές προώθησης. Επίσης, θα αποκτήσεις ικανότητες στον τομέα της συλλογής δεδομένων, της ανάλυσης για εξαγωγή πολύτιμων επιχειρησιακών συμπερασμάτων και προβλέψεων, καθώς και της αναπαράστασης αποτελεσμάτων με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας επιχείρησης. Επιπλέον, θα εξερευνήσεις πώς να χρησιμοποιείς τα δεδομένα για να βελτιώσεις τη λήψη αποφάσεων και να προβλέπεις τις αγοραστικές τάσεις, βελτιστοποιώντας τις επικοινωνιακές και πωλητικές στρατηγικές.

Variables | Tables | Graphs

02

Storytelling | Power BI & Tableau

Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια στον χώρο της ανάλυσης είναι η αφήγηση των δεδομένων με τρόπο τέτοιο ώστε να πειστεί ο ακροατής για την αξία των ευρημάτων μας. Μέσα από τα μαθήματα στο Storytelling, μαθαίνετε πώς να παρουσιάζετε τα δεδομένα σας με ενδιαφέρον και επικοινωνιακό τρόπο, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το PBI (Power BI) και το Tableau, τα οποία είναι ηγέτες στον τομέα της διαδραστικής οπτικοποίησης δεδομένων.

03

Personalization of Learning through Projects

Στο Marketing Analytics Bootcamp θα έχεις την ευκαιρία να εργαστείς πάνω σε ένα ατομικό project που θα συνδυάζει όλα τα εργαλεία και τις δεξιότητες που έχεις αποκτήσει καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Θα αναπτύξεις τις δεξιότητες να καθαρίζεις, να ενσωματώνεις και να διαμορφώνεις δεδομένα μάρκετινγκ, διασφαλίζοντας ότι είναι ακριβή, πλήρη και έτοιμα για ανάλυση. Αυτό παρέχει μια πλήρη εμπειρία του 'Marketing Analytics Lifecycle', από τη συλλογή και καθαρισμό των δεδομένων, μέχρι την επεξεργασία, την οπτικοποίηση (Data Visualization), και την τελική παρουσίαση των ευρημάτων σε μορφή που να εξυπηρετεί τις μάρκετινγκ ανάγκες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, δεν θα αποκτήσεις μόνο θεωρητικές γνώσεις, αλλά και πρακτική εμπειρία και αυτοπεποίθηση στην εφαρμογή όλων των αποκτηθέντων γνώσεων σε πολύπλοκες μάρκετινγκ αναλύσεις δεδομένων.

Hard Skills

Tableau
Power BI
Excel
Looker Studio

Tableau

Interactive Visualizations

Το Tableau μετατρέπει τα σύνθετα δεδομένα Digital Marketing Analytics σε εύκολα κατανοητά οπτικά γραφήματα, επιτρέποντας γρήγορη ανάλυση και παρουσίαση των επιδόσεων εκστρατειών.

Ενσωμάτωση Μεγάλων Δεδομένων

Με το Tableau, μπορείς να ενσωματώνεις και να αναλύεις μεγάλες ποσότητες δεδομένων από πολλαπλές πηγές, βελτιώνοντας την ακρίβεια στην αξιολόγηση των ψηφιακών μάρκετινγκ στρατηγικών.

Δυναμική Διερεύνηση Δεδομένων

Το Tableau προσφέρει την ευκολία διαδραστικής εξερεύνησης δεδομένων, επιτρέποντας στους μάρκετερς να κάνουν βαθύτερη ανάλυση και να ανακαλύπτουν νέες ευκαιρίες ή μοτίβα στα δεδομένα τους.

Power BI

Real-time Dashboard Updates

Το Power BI προσφέρει πραγματικού χρόνου ενημερώσεις στα dashboard, επιτρέποντας σου να παρακολουθείς άμεσα τις αλλαγές στην απόδοση των ψηφιακών καμπανιών.

Advanced Data Modeling

Με το Power BI, μπορείς να δημιουργήσεις σύνθετα μοντέλα δεδομένων, ενσωματώνοντας και αναλύοντας δεδομένα από διάφορες πηγές για πιο στοχευμένη ανάλυση μάρκετινγκ.

Integrated AI Capabilities

Το Power BI ενσωματώνει δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης που βοηθούν στην αναγνώριση μοτίβων και τάσεων στα δεδομένα Digital Marketing Analytics, δίνοντας σου ένα προβάδισμα στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Excel

Φίλτρα και Ταξινόμηση

Το Excel επιτρέπει την εύκολη ταξινόμηση και φιλτράρισμα δεδομένων μάρκετινγκ, όπως campaign metrics και site analytics, βοηθώντας στην ταχύτερη εξαγωγή σημαντικών ευρημάτων.

Pivot tables

Με τους πίνακες Pivot, μπορείς να συνθέτεις και να συνοψίζεις μεγάλους όγκους δεδομένων από διαφημιστικές εκστρατείες για να εντοπίζεις τάσεις και να μετράς την απόδοση.

Data Visualization Tools

Οι δυνατότητες οπτικοποίησης του Excel μετατρέπουν τα δεδομένα Digital Marketing Analytics σε κατανοητά γραφήματα, βοηθώντας στην αποτελεσματική παρουσίαση και στην καλύτερη κατανόηση των επιδόσεων.

Custom Dashboards

Το Looker Studio δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας πλήρως προσαρμοσμένων πινάκων ελέγχου, οι οποίοι μπορούν να περιέχουν διάφορα στοιχεία οπτικοποίησης και να παρέχουν άμεση εποπτεία δεδομένων.

Data Sources Integration

Επιτρέπει την εύκολη ολοκλήρωση με πολλαπλές πηγές δεδομένων, προσφέροντας μια ενοποιημένη άποψη για την ανάλυση και τη λήψη αποφάσεων.

Collaboration Features

Το Looker Studio διαθέτει εργαλεία που ενθαρρύνουν τη συνεργασία, όπως η κοινή χρήση και η επεξεργασία πινάκων ελέγχου από πολλαπλούς χρήστες σε πραγματικό χρόνο.

Looker Studio

Looker Studio

ΓΙΑΤΙ WORKEARLY

Το Workearly δεν ακολουθεί την παραδοσιακή προσέγγιση των σεμιναρίων, αλλά αντιθέτως, υιοθετεί μια καινοτόμα προσέγγιση που ονομάζεται "Learning with Gamification".  Αυτό φέρνει νέα δυναμική στην εκπαίδευση, καλλιεργώντας ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη συμμετοχή, τον ανταγωνισμό, και την ανεμπόδιστη προοδευτική μάθηση.

Αληθινά Σενάρια με στοιχεία παιχνιδιού

Η διαδικασία της μάθησης γίνεται πιο ελκυστική όταν συνοδεύεται από στοιχεία παιχνιδιού. Οι εκπαιδευόμενοι βιώνουν τη χαρά της επίλυσης προβλημάτων και της ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων με μια δόση διασκέδασης. Το Data Analyst Bootcamp εστιάζει στην πρακτική εφαρμογή της θεωρίας. xρησιμοποιώντας πραγματικά datasets και αληθινά σενάρια.

Κίνητρο
για Πρόοδο 

Μέσω του "Learning with Gamification", οι εκπαιδευόμενοι βρίσκονται σε συνεχή ανταγωνιστικό πνεύμα με τους εαυτούς τους ή μεταξύ τους. Οι πόντοι, τα επίπεδα, και οι επιβραβεύσεις αναδεικνύουν την πρόοδο τους, παρέχοντας κίνητρο για συνεχή βελτίωση. 

Κοινωνική Δικτύωση

Η διασύνδεση μεταξύ των συμμετεχόντων ενθαρρύνεται μέσω  του Linkedin. Η δημιουργία κοινοτήτας μαθητών που ανταλλάσσουν ιδέες και συνεργάζονται είναι το μέλλον στην εκπαίδευση.

Ανακαλύψτε την πλατφόρμα μας :

Write your awesome label here.

Digital Badge & Networking

Write your awesome label here.

Founders

Συχνές Ερωτήσεις

1. Τι είναι τα Data Analytics;

Τα Data Analytics είναι η διαδικασία της συλλογής, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Χρησιμοποιώντας τα Data Analytics, οι επιχειρήσεις μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τους πελάτες τους, να εντοπίσουν τάσεις και μοτίβα και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους.

2. Γιατί είναι σημαντικά τα Data Analytics;

Τα Data Analytics είναι σημαντικά για τις επιχειρήσεις γιατί τους επιτρέπουν να:

  • Κατανοήσουν καλύτερα τους πελάτες τους και τις ανάγκες τους
  • Εντοπίσουν τάσεις και μοτίβα που μπορούν να οδηγήσουν σε νέες ευκαιρίες
  • Βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες τους και να μειώσουν τα κόστη
  • Λάβουν καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις

3. Πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα Data Analytics στον τομέα του Marketing;

Ανάλυση Πελατειακής Συμπεριφοράς: Μέσω της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των πελατών, τις προτιμήσεις τους και τις αγοραστικές τους συνήθειες, τα επιχειρήματα μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το target group τους και να προσαρμόσουν τις μάρκετινγκ στρατηγικές τους ανάλογα.

Βελτιστοποίηση Campaign: Η ανάλυση δεδομένων βοηθά τις εταιρείες να καταλάβουν ποιες μάρκετινγκ καμπάνιες λειτουργούν καλύτερα, να αξιολογούν την απόδοση μέσω KPIs και ROI, και να προσανατολίζονται σε πιο αποδοτικές επενδύσεις.

Προβλέψεις και Τάσεις:
Με τη χρήση προβλεπτικής ανάλυσης, οι εταιρείες μπορούν να προβλέψουν μελλοντικές τάσεις και ανάγκες της αγοράς, επιτρέποντας τους να προηγούνται των ανταγωνιστών τους και να προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους ανάλογα.

4. Τι μέλλον έχει ο κλάδος;

Διαφάνεια και Ιδιωτικότητα Δεδομένων: Καθώς η ιδιωτικότητα δεδομένων γίνεται πιο σημαντική για τους καταναλωτές, οι εταιρείες θα χρειαστεί να βρουν ισορροπίες μεταξύ συλλογής και ανάλυσης δεδομένων και της προστασίας της ιδιωτικότητας των χρηστών.

Αυξημένη Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης: Οι τεχνολογίες AI και Machine Learning γίνονται πιο προσιτές και θα συνεχίσουν να ενσωματώνονται στο Digital Marketing για την ανάλυση συμπεριφορών πελατών, προσωποποιημένο μάρκετινγκ και αυτοματοποίηση.

Εστίαση στην Προσωποποίηση: Τα δεδομένα ανάλυσης θα εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην παροχή προσωποποιημένων εμπειριών για τους καταναλωτές, αυξάνοντας τη συνάφεια και την απόδοση των μάρκετινγκ προσπαθειών.